Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Patron

Ulica Stacha Konwy, a więc to gdzieś tutaj – myślę rozglądając się w prawo i lewo. Wzrok zatrzymuję na gmachach osłoniętych wysokim żywopłotem i rosnącymi za nim srebrzystymi świerkami. Na tej uliczce, noszącej imię przywódcy kurpiowskich partyzantów z okresu szwedzkiego potopu, parkan z gęstych krzewów zdaje się chronić oazę porządku i dostatku. Uchylam furtę tajemniczego zacisza. Mam to, czego szukałem: Zespół Szkół Weterynaryjnych w Łomży. Pod tą główną nazwą wyliczanka jednostek organizacyjnych wchodzących w skład zespołu: Technikum Weterynaryjne im.L.Bojanusa, Zaoczne Technikum Weterynaryjne, Zawodowe Studium Policealne Weterynaryjne.

(Fragment artykułu, który ukazał się w czasopiśmie „Warmia i Mazury” Nr 1 w 1983 r.).

Patron

Ludwik Henryk Bojanus (1776-1827)
zwany Ojcem nauk weterynaryjnych w Polsce

Imię Ludwika Bojanusa szkoła otrzymała wraz ze sztandarem w roku 1964 kiedy to oddano do użytku nowy budynek szkolny wraz z salą gimnastyczną.

Ludwik Henryk Bojanus żył w latach 1776-1827. Lekarz, humanista, profesor Uniwersytetu Wileńskiego, embriolog, filozof przyrody, autor monografii „Anatomia żółwia Europejskiego”. Założyciel pierwszej w Polsce szkoły weterynaryjnej. Wychowawca pierwszych w Polsce profesorów w tej dziedzinie. Twórca programu nauczania anatomii porównawczej, embriologii zwierząt, parazytologii, epizootiologii, zoohigieny i weterynarii. Porównał narządy oraz funkcje wszystkich grup istot organicznych od roślin do człowieka. Wskazał na związki i stopniowe doskonalenie się budowy poszczególnych narządów.

Taki patron wielce zobowiązuje, z czego zdają sobie sprawę młodzież oraz nauczyciele szkoły.

Sztandar Szkoły