Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

MŁODZIEŻOWA RADA MIEJSKA

Młodzieżowa Rada Miejska

Przedstawicielami społeczności uczniowskiej ZSWiO Nr 7 w Łomży w Młodzieżowej Radzie Miejskiej są Mateusz Gołaś z klasy II f, Damian Sobolewski z klasy II hi oraz Robert Stępkowski z klasy II c . Uczniowie zdobyli mandaty w MRM w wyniku wyborów przeprowad...