Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

XXXVI edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej

Umysł jest jak spadochron, lepiej pracuje gdy jest otwarty…

Alan K. Neal

W tym roku odbywa się XXXVI edycja Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Jest ona najpopularniejszą olimpiadą w Polsce zarejestrowaną w Ministerstwie Edukacji Narodowej . Opiekę merytoryczną nad Olimpiadą sprawuje Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i działa w ścisłej współpracy z Zarządem Głównym Ligi Ochrony Przyrody.

Olimpiada sprawdza wiedzę uczestników z następujących dziedzin: ekologia klasyczna, wody i ich ochrona, gospodarka rolna i leśna, gleby i ich ochrona, żywność i zdrowie, ochrona przyrody, powietrze i jego ochrona, gospodarka odpadami, zabezpieczenie przed hałasem, promieniowaniem, wibracjami oraz aktualne zagadnienia społeczno-gospodarcze związane z ochroną i kształtowaniem środowiska.

Naszą szkołę w etapie rejonowym reprezentować będą

- Julita Serafin z klasy I e

- Kacper Klaus z klasy IIIe

- Kinga Kulbacka z klasy Ie