Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Kształcenie zawodowe szansą na lepszy start w dorosłość