Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Aleksandra Jastrzębska stypendystką Prezesa Rady Ministrów

Aleksandra Jastrzębska – uczennica klasy II e, kształcąca się na kierunku technik weterynarii, 13.01.2020 r. odebrała stypendium przyznane przez Prezesa Rady Ministrów za wysokie wyniki w nauce.