Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Wojewódzki konkurs plastyczny „Świat oczami Stanisława Lema” – październik 2021r.

Uczennice klasy I technikum architektury krajobrazu Natalia Rutkowska oraz Karolina Piotrowska już mają nie lada osiągnięcia. Otrzymały równorzędne nagrody w Wojewódzkim konkursie plastycznym „Świat oczami Stanisława Lema „ zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku. Jury dokonało przeglądu i oceny 184 prac nadesłanych na konkurs i przyznało 16 równorzędnych nagród i 16 równorzędnych wyróżnień.Dziewczęta prace wykonały na lekcjach plastyki pod kierunkiem nauczycielki Doroty Karczewskiej. Rozdanie nagród odbyło się 29 października 2021 w siedzibie MDK w Białymstoku..