Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

15 luty 2019 roku – Polonez -uroczyste podpisanie umów patronackich