Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

XVIII Konkurs im. Jana Stypuły 2021r.

Laureatką została Joanna Darmetko, która napisała pracę konkursową pod kierunkiem

mgr inż. Marcina Sielawy, na temat „Inseminacja klaczy”. Nagrodą dla autorki pracy i prezentacji jest indeks na I rok Wydziału Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie.