Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Konkurs fotograficzny „Rolnictwo ekologiczne” wrzesień 2022 r.

Olga Żochowska z klasy I i i Ksawery Stachelski z klasy I h Technikum Nr.7 reprezentowali naszą szkołę w konkursie fotograficznym „Rolnictwo ekologiczne” zorganizowanym przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Konkurs ma na celu m.in. promowanie ekologicznych produktów rolnych i żywnościowych, metod ich produkcji, pogłębianie wiedzy ekologicznej i zachęcanie młodych ludzi do uważnej obserwacji środowiska oraz podnoszenie świadomości na temat systemów jakości produktów rolno-żywnościowych, a także certyfikatów i oznaczeń stosowanych na etykietach, w tym znaku „Rolnictwo ekologiczne".

Opiekun: Ewa Czerska