Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

XLVI OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

Julita Serafin zwyciężyła w etapie okręgowym Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku produkcja zwierzęca.

W dniach 14-15.04.2023r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w eliminacjach okręgowych XLVI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, które odbyły się Zespole Szkół im. Stanisława Staszica w Miętnem koło Garwolina.

Olimpiadzie patronuje Ministerstwo Rolnictwa, a na etapie okręgowym Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach oraz Starostwo Powiatu Garwolińskiego.

W tegorocznej edycji Olimpiady uczestniczyło 148 uczniów z 32 szkół średnich z okręgu (województwo podlaskie, mazowieckie, lubelskie) w 6 blokach tematycznych: produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa i agrotronika, agrobiznes, weterynaria.

Uczniowie wyłonieni zostali spośród 1474 uczniów, biorących udział w eliminacjach szkolnych.

Z naszej szkoły do eliminacji okręgowych zakwalifikowała się młodzież w 5 blokach tematycznych.

W poszczególnych blokach udział wzięli:

- produkcja roślinna: Mateusz Chojnowski klasa III H, Kulikowski Tomasz klasa III H;

- produkcja zwierzęca: Emilia Poławska klasa IV Fp, Julita Serafin klasa III E;

- architektura krajobrazu: Przemysław Szabłowski klasa IV Ip, Abigail Strzelecka klasa IV Ip ;

- mechanizacja rolnictwa i agrotronika: Jakub Ejza IVEg, Hubert Grzymała klasa II H;

- weterynaria: Anna Markowska klasa IV Ep, Gabriela Tkacz klasa IV Ep.

I miejsce w okręgu zdobyła w bloku produkcja zwierzęca Julita Serafin uczennica klasy III E o kierunku technik weterynarii. Był to już kolejny sukces tej uczennicy w OWiUR . W ubiegłorocznych eliminacjach uczennica była druga. Uczennica do olimpiady przygotowuje się pod kierunkiem mgr inż. Elżbiety Bałazy.

IV miejsce zajęła w bloku architektura krajobrazu Abigail Strzelecka z klasy IV Ip o kierunku technik architektury krajobrazu. Uczennicę do olimpiady przygotowywały mgr inż. Ewa Czerska i mgr Dorota Karczewska.

Julita Serafin i Abigail Strzelecka awansowały do etapu centralnego Olimpiady, w którym wezmą udział najlepsi z ośmiu okręgów w kraju zakwalifikowani przez Komitety Okręgowe OWiUR. Zmagania centralne odbędą się w tym roku na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie w dniach 26-27 maja 2023r.

Uczennicom życzymy zwycięstwa w rywalizacji ogólnopolskiej.

Uczniów pozostałych bloków przygotowywali nauczyciele zawodu: mgr Ewa Czerska (produkcja roślinna) mgr Marcin Sielawa (mechanizacja rolnictwa), lek. wet. Piotr Mieczkowski (weterynaria).

Wszystkim uczniom biorącym udział w olimpiadzie dziękujemy, że bardzo dobrze reprezentowali szkołę.

Życzymy powodzenia w kolejnych edycjach olimpiady począwszy od etapu szkolnego. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w OWiUR.