Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Sukcesy w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

Już po raz czterdziesty trzeci w dniach 5 - 7 kwietnia 2017 r. odbyła się Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Głównym organizatorem tego konkursu jest Krajowy Związek Spółdzielni Mleczarskich w Warszawie. Tegoroczna edycja miała miejsce w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łowiczu. Jest to uznana i prestiżowa impreza mleczarska, wyłaniająca najlepszych przyszłych studentów kierunków mleczarskich, a także przyszłych pracowników sektora mleczarskiego.

Uczniowie łomżyńskiej „Wety”, kształcący się na kierunku technik technologii żywności i technik przetwórstwa mleczarskiego, już po raz kolejny klasyfikują się w krajowej czołówce „specjalistów” branży mleczarskiej. Natalia Bastek, Magdalena Zakrzewska oraz Damian Łapiński uzyskali tytuł finalisty XLIII Olimpiady Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie. Jest to równoznaczne ze zwolnieniem w/w uczniów z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i uzyskaniem najwyższego wyniku – 100%.

Nad merytorycznym przygotowaniem uczniów do Olimpiady czuwają nauczyciele przedmiotów zawodowych - Dorota Chilińska i Marta Jankowska.

Gratulujemy!