Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY Z ZAKRESU UPRAWY ROŚLIN BOBOWATYCH

Konkurs odbył się 16 listopada w Urzędzie Marszałkowskim. Organizatorem przedsięwzięcia był samorząd województwa.

Naszą szkołę reprezentował Jakub Kaszuba uczeń klasy II h kształcący się na kierunku technik agrobiznesu. Kuba przygotowywał się do konkursu pod kierunkiem nauczycielki zawodu Ewy Czerskiej

Celem konkursu było upowszechnianie wzorców racjonalnego gospodarowania gruntami rolnymi, uświadomienie młodzieży, czym jest rekomendacja odmian, zwiększenie świadomości dotyczącej upraw roślin bobowatych w warunkach województwa podlaskiego oraz rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań rolnictwem w zakresie wykraczającym ponad program nauczania w szkołach rolniczych.

W inicjatywie wzięło udział 42 uczniów z 12 szkół z województwa podlaskiego. Konkurs skierowany był do uczniów szkół średnich o profilu rolniczym z terenu województwa podlaskiego.

Laureatom i pozostałym uczestnikom pogratulowała Wiesława Burnos, członek zarządu.