Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

VETA DANCE BAND

„Taniec jest jedną z rzadkich dziedzin działalności ludzkich,

gdzie człowiek jest zaangażowany całkowicie: ciało, dusza i umysł.”

M. Bejard

Zespół taneczny VETA DANCE BAND tworzy czterech chłopców – uczniów „Wety”. Przygotowują oni układy taneczne, a następnie prezentują je, wzbogacając swoimi występami różne uroczystości szkolne i pozaszkolne. Z sukcesem zadebiutowali podczas Dnia Samorządności w „Wecie”. Choreografią tańca zajmuje się Piotr Pastorczyk – utalentowany tancerz, który odnosi sukcesy zarówno w krajowych, jak i międzynarodowych konkursach tańca.

Istnieje możliwość poszerzenia składu zespołu, więc zapraszamy chętnych uczniów, którzy chcieliby rozwijać swoje umiejętności taneczne.

Podczas zajęć tanecznych chłopcy:

  • kształtują harmonię ruchu,
  • rozwijają słuch muzyczny oraz poczucie rytmu,
  • uczą się współpracować w grupie,
  • doskonalą umiejętności autoprezentacji i przełamywania nieśmiałości przed występami publicznymi.

Taniec również odpręża i rozluźnia, co odgrywa ważną rolę w radzeniu sobie ze stresem, którego nie brakuje w życiu szkolnym.