Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Historia szkoły

„Historia to świadek czasów, światło prawdy

żywa pamięć, mistrzyni życia,

zwiastunka przyszłości”

(Tytus Liwiusz- 59 r. p.n.e.)

2020

Jubileusz 70-lecia szkoły – Zjazd Absolwentów. Z tej okazji szkołę odwiedzili absolwenci wszystkich kierunków kształcenia, którzy po części oficjalnej zwiedzili szkołę, porównując zmiany, jakie się w niej dokonały. Przybyli na uroczystość goście złożyli życzenia i przekazali na ręce pani dyrektor Bogumiły Olbryś pamiątkowe podarunki: Artur Kosicki - Marszałek Województwa Podlaskiego, Marek Olbryś – Wicemarszałek Województwa Podlaskiego, Bogdan Konopka - Główny Lekarz Weterynarii, Marek Komorowski - Senator RP, Andrzej Stypułkowski – Wiceprezydent Miasta Łomży, Maria Dziekońska - Wicestarosta Łomżyński, Jarosław Antoniuk - Dyrektor Teatru Lalki i Aktora w Łomży, Dariusz Godlewski - Nadleśniczy Nadleśnictwa Łomża, Zygmunt Zdanowicz – Prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej. Z życzeniami do absolwentów i społeczności szkolnej zwróciła się również Albina Teresa Galik-Chojak – dyrektor szkoły w latach 2002-2016.

2020

W ramach zaaranżowania terenu wokół budynku Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży powstało nowe ogrodzenie, które pełni funkcję zabezpieczającą, a jednocześnie stanowi harmonijną całość z otoczeniem.

2020

Zakończono renowację elewacji budynku Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. Prace nad tym przedsięwzięciem trwały od 2018 roku i obejmowały ocieplenie szkoły oraz odnowienie zewnętrznej powierzchni ściany budynku.

2020

Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne nie odbyła się uroczysta Gala „Uczniowie Mistrza Bojanusa”. Kapituła jednak przyznała wyróżnienia najlepszym uczniom w danej kategorii. Podczas pożegnalnego spotkania abiturientów z dyrekcją i wychowawcami klas statuetki otrzymali: Dominik Bołtralik z kl.IVg – „Mistrz weterynarii”, Kacper Lemański z kl. IVc – „Mistrz żywienia i żywności”, Łukasz Jankowski z kl. IVh – „Mistrz agrobiznesu”, Laura Kobryńska z kl. IVi – „Mistrz działalności artystycznej”, Mateusz Cekała z kl. IVe – „Mistrz sportu” i „Mistrz koleżeństwa”, Natalia Farfułowska z kl. IVc – „Mistrz działalności społecznej”. Natomiast pozostałe statuetki zostały wręczone zwycięzcom podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021. Nagrodzeni zostali: Maciej Polański z kl. II e - „Mistrz języka polskiego”, Emilia Popławska z kl. I f p - „Mistrz matematyki”, Damian Sobolewski z kl. III i - „Mistrz architektury krajobrazu”, Maksymilian Franczuk z kl. IIc - „Mistrz języków obcych”.

2020

W ramach modernizacji budynku szkoły odnowiona została pracownia obsługi klienta, gdzie młodzież kształcąca się na kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych odbywa zajęcia praktyczne.

2020

W ramach modernizacji infrastruktury szkoły dokonano całkowitego przeobrażenia przyszkolnej lecznicy. Jest to teraz nowoczesne miejsce, gdzie zwierzęta w przyjaznych warunkach poddawane są zabiegom pielęgnacyjnym lub oczekują na adopcję w ramach działalności Stowarzyszenia „Wszystkie Zwierzęta Duże i Małe”.

2020

Budynek Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży został powiększony o dodatkową przestrzeń użytkową – oranżerię, gdzie społeczność szkoły może wśród zieleni odpoczywać w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych.

2020

Tytuł Osobowości Wety 2020 uzyskali Natalia Farfułowska z klasy IVC TŻiUG – wychowanka p. Katarzyny Chojnowskiej i Mateusz Cekała z klasy IVE TW – wychowanek p. Anety Trzeciak-Kowalczyk. Uczniowie otrzymali stypendium im. I Dyrektora Szkoły ufundowane przez panią Krystynę Michalczyk – Kondratowicz- córkę Stanisława Michalczyka.

2019

W ramach modernizacji budynku przeobrażeniu uległa pracownia nr 15, gdzie powstało Centrum bezpieczeństwa ruchu drogowego. Tu uczniowie zdobywają podstawy wiedzy na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, a także promowania pożądanych zachowań u uczestników ruchu drogowego.

2019

W ramach modernizacji budynku sala nr 26 - pracownia multimedialna języków obcych zyskała nie tylko odnowiony wygląd, ale też została wyposażona w nowy sprzęt multimedialny, dzięki któremu młodzież może kształcić swoje umiejętności językowe z wykorzystaniem nowoczesnych form pracy.

2019

W ramach modernizacji szkoły gruntownie odnowiono pracownię integracji społecznej, gdzie odbywają się posiedzenia Rady Pedagogicznej, prelekcje dla młodzieży, konkursy, olimpiady, uroczystości szkolne, spotkania z rodzicami.

2019

Gośćmi festynu „Pupile Wety” 2019 byli absolwenci szkoły, którzy odnieśli sukcesy zawodowe, realizując jednocześnie swoje pasje: dr Bogdan Konopka - Główny Lekarz Weterynarii, lek. wet. Andrzej Czerniawski - Wiceprezes Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej i lek. wet. Leszek Wojewoda - Powiatowy Lekarz Weterynarii w Łomży.

2019

Tytuł Osobowości Wety 2019 uzyskały Agnieszka Szczęsna z klasy IVF TW – wychowanka p. Danuty Pędzich i Natalia Bastek z klasy IVB TTŻ – wychowanka p. Doroty Chlilińskiej. Pani Krystyna Michalczyk – Kondratowicz- córka Stanisława Michalczyka ufundowała stypendium im. I Dyrektora Szkoły.

2019

III Gala "Uczniów Mistrza Bojanusa" poświęcona była postaci Jana Pawła II w związku z czterdziestą rocznicą I pielgrzymki Papieża do Polski. Jego słowa przywołane podczas uroczystości mogą stanowić inspirację, stać się drogowskazem życiowym dla nominowanych i zwycięzców we wszystkich mistrzowskich kategoriach.

2019

W Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży podpisane zostały umowy patronackie z następujących firmami: Restauracja Retro i Pensjonat, Zajazd Ryś, Restauracja Spokojna, MPGKiM w Łomży, Edpol Food & Innovation, Lecznica Zwierząt Wojciech Karpiński, Anima Gabinet Weterynaryjny, Oaza Prywatna Lecznica, PH Konrad, OST Gromada. Patronatem objętych zostało trzynaście klas.

2018

Gośćmi festynu „Pupile Wety” byli p. Wojciech Surawski, absolwent szkoły z 1973 roku - pasjonata koni, który poprowadził wykład dla uczniów i przygotował specjalną wystawę wyposażenia kawalerii polskiej z XX w. oraz p. Justyna Korytkowska - absolwentka szkoły z 2005 roku, lekkoatletka, która jest reprezentantką Polski w biegach średnich i długich.

2018

W ramach modernizacji budynku gruntownie odnowiono pracownię informatyczną – nr 31 oraz utworzono STREFĘ UCZNIA – miejsce, gdzie uczniowie „Wety” w komfortowych warunkach spędzają czas podczas przerw międzylekcyjnych lub w oczekiwaniu na powrót do domu.

2018

Dyrekcja, grono pedagogiczne i uczniowie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży zaangażowali się w obchody niezwykle ważnej dla historii miasta rocznicy 600-lecia nadania praw miejskich Łomży. W ramach licznych akcji, które odbyły się w szkole i poza nią, wystylizowani w średniowieczne stroje członkowie naszej szkolnej społeczności, uczestniczyli w przemarszu ulicami najstarszej części miasta na Stary Rynek, gdzie odbyły się historyczne rekonstrukcje, jarmark i rozbiło się średniowieczne obozowisko rycerskie.

2018

Uroczyste otwarcie sali socjoterapeutycznej w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży. Wstęgę wraz z panią dyrektor Bogumiłą Olbryś przecięli goście: naczelnik Wydziału Oświaty pan Andrzej Michał Piechociński, pani Anna Bigiej i pan Zbigniew Cybula z Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia w Urzędzie Miasta.

2018

Powstanie 3-letniej Szkoły Branżowej I stopnia w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, kształcącej w dwóch zawodach - wędliniarz i ogrodnik.

2018

Tytuł Osobowości Wety 2018 uzyskali Albert Wilkowski z klasy IVe TW – wychowanek p. Wioletty Chludzińskiej i Anna Daria Koleszuk z klasy IVf TW – wychowanka p. Beaty Gromek – Wysmułek. Fundatorką stypendium im. I Dyrektora Szkoły jest pani Krystyna Michalczyk – Kondratowicz- córka Stanisława Michalczyka.

2018

II Gala Wręczania Statuetek „Uczniowie Mistrza Bojanusa” najlepszym uczniom Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży w następujących kategoriach: „Mistrz weterynarii”, „Mistrz żywienia i żywności”, „Mistrz agrobiznesu”, „Mistrz architektury krajobrazu”, „Mistrz języka polskiego”, „Mistrz języków obcych”, „Mistrz matematyki”, „Mistrz działalności artystycznej”, „Mistrz działalności społecznej”, „Mistrz sportu”, „Mistrz koleżeństwa”.

2017

W ramach modernizacji budynku szkoły z inicjatywy p. dyrektor Bogumiły Olbryś dokonano nowej aranżacji wnętrza szkolnego sklepiku, który zyskał nowoczesny, ale jednocześnie przyjazny wygląd.

2017

W ramach modernizacji budynku szkoły powstał KĄCIK RELAKSU – miejsce, gdzie młodzież może w przyjaznych warunkach odpoczywać w czasie przerw międzylekcyjnych, przed rozpoczęciem lekcji lub w oczekiwaniu na powrót do domu. Również Samorząd Uczniowski otrzymał własny gabinet, pomieszczenie niezwykle przydatne w codziennej pracy młodzieży z opiekunami SU p. Moniką Kalinowską i p. Anetą Rabek.

2017

Osobowością Wety 2017 został Arkadiusz Kryński uczeń klasy IVf TW – wychowanek p. Sylwii Makowskiej. Fundatorką jednorazowego stypendium im. I Dyrektora Szkoły jest pani Krystyna Michalczyk – Kondratowicz- córka Stanisława Michalczyka.

2017

Modernizacja i wymiana instalacji elektrycznej w budynku A i B w szkole. Malowanie wszystkich klasopracowni i pomieszczeń w budynkach. Nowy dizajn korytarzy szkolnych.

2017

Gościem Święta Szkoły był absolwent Wety Marek Wysocki, - prezes Północno – Wschodniej Izby Lekarsko - Weterynaryjnej

2017

I Gala Wręczania Statuetek „Uczniowie Mistrza Bojanusa” – nagroda przyznawana uczniom Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, którzy uzyskują najlepsze wyniki edukacyjne z przedmiotów gólnokształcących i zawodowych.

2016

Gościem Święta Szkoły był absolwent Wety Andrzej. G. Kruszewicz - Dyrektor ZOO w Warszawie

2016

Funkcję dyrektora szkoły obejmuje mgr Bogumiła Olbryś

2015

Pani Albina Teresa Galik- Chojak- dyrektor „Wety”- zostaje Osobowością Roku w kategorii Nauka i Oświata, otrzymując statuetkę „Łomżyńskiego Jantara.”

2014

Zespół Szkół Weterynaryjnych poszerza ofertę kształcenia o staże dla absolwentów w kierunku technik weterynarii. Staże będą odbywały się w Wielkiej Brytanii.

2014

„Nasz nowy dom” – Telewizja Polsat wyremontowała dom uczennicy uczącej się na kierunku technik architektury krajobrazu.

2014

Szkoła zostaje wyróżniona Złotą Kroplą za działalność klubu Honorowego Dawcy Krwi. Nagrodą wręczył Dyrektor Rejonowego Klubu Dawców Krwi w obecności Wojewody podlaskiego.

2014

Gościem Święta Szkoły była absolwentka Wety Magdalena Narożna-wokalista zespołu „Piękni i Młodzi”

2013

Udział w projekcie „Ćwiczenie czyni Mistrza”, nad którym patronat honorowy objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2013

Uczniowie klas Architektury Krajobrazu biorą udział w kampanii społecznej „Pola Nadziei”, wspomagając Białostockie Hospicjum dla Dzieci z chorobami nowotworowymi.

2013

Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży otrzymał medal im. Wiktora Godlewskiego za pracę i działania na rzecz ochrony przyrody

2012

Kolejny wielki projekt pod tytułem „Bezpieczna żywność od pola do stołu” współfinansowany przez Unię Europejską. W ramach projektu powstaje nowoczesna pracownia gastronomiczna

2012

Praktyki uczniów w Niemczech- rozpoczęcie polsko – niemieckiej współpracy.

2011

Pierwsza Miejska Wigilia na Starym Rynku w Łomży– charytatywna akcja współorganizowania przez nauczycieli i uczniów naszej szkoły.

2011

Rusza drugi projekt współfinansowany ze środków unijnych „Agrobiznes zawodem przyszłości.”

2011

Rozpoczyna działalność Policealna Szkoła Zawodowa nr 1
w Łomży.

2010

Projekt „Zielone Miasto” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestnicy projektu to uczniowie z klas I-III Technikum Architektury Krajobrazu.

2010

Rusza cykliczna akcja charytatywna „Gwiazdka dla Psa”, której celem jest pomoc schronisku „Arka” w Łomży.

2010

Jubileusz 60-lecia szkoły- Zjazd Absolwentów wszystkich kierunków kształcenia.

2010

Uczczenie pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej – uroczyste przeżywanie Żałoby Narodowej. Akcja charytatywna „Weta powodzianom.”

2009

Uroczyste otwarcie Izby Dziedzictwa Narodowego z ekspozycją dorobku kulturowego szkoły i regionu. W ramach programu „Korzenie” przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Łomża w obiektywie.”

2008

Zainicjowanie i wdrożenie do realizacji programu „Korzenie”, którego celem jest przybliżenie uczniom pojęć: patriotyzm lokalny, „mała ojczyzna”, historia regionu łomżyńskiego.

2008

II Ogólnopolska Konferencja Dyrektorów i Nauczycieli Technikum Weterynaryjnego. Festyn pod hasłem „Uśmiech Pupila” – szkoła zakupiła psa z przeznaczeniem do dogoterapii.

2008

Modernizacja bazy szkoły. Sukcesywne remontowanie sal lekcyjnych, szatni i pomieszczeń administracyjnych, adaptowanie nowych sal po byłym internacie.

2007

Zakończenie akcji „RATUNKU” –szkoła kupiła konia orzeznaczonego na rzeź. Koń „IDOL” został przekazany Ośrodkowi Rehabilitacji konnej w Kisielnicy przy Szpitalu Wojewódzkim w Łomży i służy do hipoterapii dzieci z porażeniem mózgowym.

2007

Początek kształcenia na kierunku technik żywienia i gospodarstwa domowego.

2006

Szkoła organizuje po raz pierwszy imprezę o zasięgu regionalnym – festyn w dniu św. Franciszka – patrona zwierząt. Jest to jednocześnie inauguracja Święta Szkoły pod hasłem „Pupile Wety.”

2005

Odbywa się II Zjazd Absolwentów z okazji 55-lecia istnienia Państwowego Technikum Weterynaryjnego. W szkole rozpoczyna się także tradycja obchodów „Tygodnia Technologa.”

2004

Dynamiczny rozwój szkoły. Rozbudowa bazy dydaktycznej. W skład ZSWiO Nr 7 w Łomży wchodzą 32 oddziały kształcące na 5 kierunkach: technik weterynarii, technik technologii żywności, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, oraz liceum ogólnokształcące.

2003

Przeprowadzenie etapu okręgowego VI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Żywności pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta.

2003

Objęcie szkoły patronatem naukowym przez Wydział Medycyny Weterynaryjnej SGGW w Warszawie. Zwycięzca pierwszego konkursu im. Jana Stypuły Marcin Teranowicz otrzymuje indeks na studia.

2002

I Ogólnopolski Zjazd Lekarzy Weterynarii Absolwentów aństwowego Technikum Weterynaryjnego

2002

1 września szkoła zostaje przekształcona w Zespół Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, dyrektorem szkoły zostaje mgr Albina Teresa Galik – Chojak.

1999

Od l września 1999 roku do 31 sierpnia 2005 roku przy szkole działało Publiczne Gimnazjum Nr 5.

1997

Objęcie funkcji dyrektora szkoły przez mgr inż. Mariana Boska.

1987

Powołanie do życia Technikum Technologii Żywności.

1976

Dyrektorem szkoły zostaje dr n. wet. Wiesław Blaszko. Szkoła organizuje I Zjazd Absolwentów z okazji jubileuszu 25-lecia

1975

Oddanie do użytku przyszkolnej lecznicy dla zwierząt.

1972

Powołanie 2-letniego Policealnego Studium Weterynaryjnego

1971

Przeniesienie Technikum Rolniczego do Marianowa.

1964

Rok szkolny rozpoczyna się w nowym budynku. Technikum otrzymało imię Ludwika H. Bojanusa oraz sztandar.

1962

Rozpoczęcie budowy szkoły i sali gimnastycznej.

1959

Reaktywowanie naboru do Technikum Weterynaryjnego.

1958

Otwarcie Technikum Rolniczego.

1957

Od stycznia dyrektorem szkoły zostaje mgr Antoni Kobyłko

1956

Mury szkoły opuszczają pierwsi absolwenci czteroletniego technikum, a od września rozpoczyna funkcjonowanie 5-letnie technikum. Na jesieni zostaje oddany do użytku nowoczesny internat na 195 osób.

1953

Liceum Weterynaryjne przemianowano na 4 –letnie Technikum Weterynaryjne. Powstaje zespół artystyczny pod kierunkiem lek. Wet. Huberta Cerownika i Haliny Sypniewskiej.

1953

Dyrektorem szkoły zostaje lek. wet. Stanisław Wiśniewski

1952

Szkołę opuszczają pierwsi absolwenci Liceum Weterynaryjnego II stopnia

1950

Rozpoczyna działalność 2-letnie Liceum Weterynaryjne II stopnia w Łomży przy ul. Dwornej w domu pana Kowalskiego.

Dyrektorem szkoły zostaje inż. Stanisław Michalczyk