Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

ŚLADAMI ŻYDOWSKIEJ HISTORII I KULTURY

Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Śladami żydowskiej historii i kultury” został zorganizowany przez MDK w Białymstoku. Zadaniem uczestników konkursu było odnalezienie i sfotografowanie śladów bytności Żydów na terenie dzisiejszego województwa podlaskiego, utrwalonych w architekturze i sztuce oraz spuściźnie kulturowej. Mogły to być obiekty lub detale architektoniczne, przedmioty codziennego użytku i sztuki użytkowej, przedmioty kultu religijnego oraz współczesne obchody, inscenizacje i przedstawienia zwyczajów i obrzędów.

Uczennice: Dominika Dąbrowska z klasy Ii TAK, Natalia Karwowska z klasy II i TAK, Wiktoria Szabłowska z klasy III i TAK oraz Abigail Strzelecka i Karolina Zakrzewska z klasy IV i p TAK , zainspirowane przez nauczycielkę przedmiotów zawodowych Ewę Czerską, sfotografowały takie obiekty w miejscu swojego zamieszkania i prace wysłały na Wojewódzki Konkurs Fotograficzny „Śladami żydowskiej historii i kultury”.

Komisja zakwalifikowała zdjęcie Abigail Strzeleckiej pt. „Cmentarz, ul. Rybaki w Łomży”, do plenerowej wystawy pokonkursowej, która zostanie otwarta 7 lipca 2023 r. w Białymstoku.

Gratulujemy Abigail!