Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Uczniowie z kierunku technik weterynarii rywalizowali w finale Etapu Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Indeksy na wyższe uczelnie i zwolnienie z części pisemnej egzaminów z kwalifikacji zawodowych z wynikiem 100% to uprawnienia laureatów i finalistów Etapu Centralnego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych.

Tegoroczny finał XLI edycja Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych odbywał się 2 czerwca 2017r. w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach (woj. lubelskie). Z Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży do finału centralnego zakwalifikowały się trzy osoby.

Efektem zmagań uczniów Wety w finale Etapu Centralnego XLI Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych są uzyskane tytuły:

  • laureata - Karolina Masłowska w bloku weterynaria,
  • finalisty - Anna Sianko w bloku weterynaria,
  • finalisty - Paweł Wyszyński w bloku produkcja zwierzęca.

Sukces ten daje uczniom ZSWiO Nr 7 możliwość podjęcia studiów na uczelniach wyższych, na kierunku weterynaria i zootechnika z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, wg przepisów określonych w uchwałach senatu Uczelni Wyższych. Uczniowie do Olimpiady przygotowywali się pod kierunkiem nauczycieli: w bloku weterynaria - lek .wet. Marii Szarowskiej, w bloku produkcja zwierzęca - mgr inż. Elżbiety Bałazy.