Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Kim są nasi uczniowie/absolwenci?

Uczniowie naszej szkoły pochodzą z różnych środowisk. W większości przypadków jest to młodzież pochodząca z terenów wiejskich, są to dzieci rolników. Rozumieją one problemy wsi, swoją przyszłość wiążą z pracą w gospodarstwie. Są też dzieci lekarzy weterynarii, które chcą kontynuować zawodowe tradycje rodzinne. Młodzież decydująca się na naukę w szkole, wybiera zawód technika weterynarii. Absolwenci decydują się na zdobycie tytułu lekarza weterynarii i podejmują studia w tym kierunku.

Nauka w szkole jest doskonałym przygotowaniem do pogłębiania i rozszerzania wiedzy weterynaryjnej, medycznej i przyrodniczej. Wielu absolwentów kończy studia wyższe, zdobywając nie tylko dyplom lekarza weterynarii, ale również dyplomy ukończenia innych kierunków w różnych ośrodkach akademickich. Wielu absolwentów podejmuje pracę naukową, zdobywa tytuły naukowe. Absolwenci szkoły piastują wysokie stanowiska państwowe. Wielu absolwentów prowadzi profesjonalnie własne gospodarstwa rolne.Wielu absolwentów prowadzi własne przedsiębiorstwa o profilu weterynaryjnym i rolniczym. Absolwenci podejmujący pracę jako technicy weterynarii są wysoko oceniani za swoje umiejętności i wiedzę.

Nasi absolwenci to ludzie wrażliwi, kreatywni, otwarci na potrzeby drugiego człowieka.

Szkoła rozwija zainteresowania przyrodnicze, naukowe, umożliwia swobodne zachowanie się w nowych sytuacjach i pracę w wielu innych dziedzinach. Szkoła dobrze przygotowuje młodzież do wykonywania zawodu technika weterynarii, który powinien znale?ć zatrudnienie jako średni personel weterynaryjny w zakładach leczniczych dla zwierząt, laboratoriach weterynaryjnych, hurtowniach leków weterynaryjnych i Inspekcji Weterynaryjnej.

Znani absolwenci szkoły:

 • Jarosław Augustowski - Starosta Powiatu Grajewskiego
 • Dr hab Andrzej Bereznowski - adiunkt SGGW w Warszawie
 • Józef Białowąs - Wiceprezes Krajowej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 • Andrzej Czerniawski - Prezes Północno-Wschodniej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej
 • Prof.dr hab. Wiesław Deptuła - pracownik naukowy Uniwersytetu w Szczecinie
 • Prof. dr hab. Marek Galanty - pracownik naukowy SGGW w Warszawie
 • Dr Tadeusz Jakubowski - pracownik naukowy SGGW w Warszawie
 • płk.lek.wet. Ryszard Jeleniewicz - Szef Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej
 • Prof.dr hab.Mirosław Kleczkowski - pracownik naukowy SGGW w Warszawie
 • Bogdan Konopka - Świętokrzyski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • Dr Andrzej Kruszewicz - dyrektor ZOO w Warszawie
 • Józef Mioduszewski-poseł na Sejm RP trzech kadencji
 • Krzysztof Pilawa - Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii
 • Wojciech Pruszkowski - Wicemistrz Agroligi 2013, laureat krajowego konkursu "Rolnik Farmer Roku"
 • Dr hab. Rafał Sapierzyński - pracownik naukowy SGGW w Warszawie
 • Dr hab. Bernard Turek - pracownik naukowy SGGW w Warszawie
 • Prof.dr hab. Jan Uradziński - Katedra Weterynaryjnej Ochrony Zdrowia Publicznego UWM w Olsztynie
 • Marek Wincenciak - Prezes Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych o/ w Białymstoku
 • Prof.dr hab.Sławomir Zduńczyk - Prodziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej UWM w Olsztynie

Lista jest otwarta...

Prosimy o zgłaszanie na adres sekwet@wp.pl absolwentów, którzy Państwa zdaniem, odnieśli sukces w różnych dziedzinach.

Więź absolwentów ze szkołą podtrzymują zjazdy:

Pierwszy Zjazd Absolwentów Technikum Weterynaryjnego odbył się w dniach 29-30.05.1976 roku.

I Ogólnopolski Zjazd Lekarzy Weterynarii Absolwentów Państwowego Technikum Weterynaryjnego w Łomży miał miejsce 10 - 11 maja 2002 roku.

II Zjazd Absolwentów odbył się 15 i 16 pażdziernika 2005 roku z okazji 55 rocznicy powstania szkoły.

Jubileusz 60-lecia szkoły- Zjazd Absolwentów wszystkich kierunków kształcenia.- 2010r.

Serdeczne, spontaniczne spotkania po latach tworzą dalszy ciąg historii szkoły.