Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Gala - Uczniowie Mistrza Bojanusa

GALA KONKURSU "UCZNIOWIE MISTRZA BOJANUSA" 2024

Nad Wisłą gnieżdżą się nędzarze, W kościołach dobroczynne tłumy. Arystokraci i bogacze Topią w wyścigach ciężkie sumy. Nikt nie wie, co naprawdę warte Poświęceń po powstańczym dziele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się