Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

POŻEGNANIE ABITURIENTÓW

"Nie płacz, że coś się skończyło,

tylko uśmiechaj, że Ci się to przytrafiło".

Udział w Dniu Otwartym Szkoły, składanie dokumentów w czasie rekrutacji, pisanie sprawdzianów, egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, Bal Studniówkowym, pierwsze miłości, przyjaźnie - wszystkie te wydarzenia były udziałem abiturientów, którzy 26 kwietnia 2019 r. odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

Młodzież, kształcąca się na kierunkach: technik weterynarii, technik żywienia i usług gastronomicznych, technik agrobiznesu, technik architektury krajobrazu, technik technologii żywności, technik przetwórstwa mleczarskiego - pożegnała mury Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży oraz swoich wychowawców: IV AB - Dorotę Chilińską, IV C - Katarzynę Jasińską, IV E - Magdalenę Budziszewską, IV F - Danutę Pędzich i IV HI - Aleksandrę Dzbeńską.

Przedstawiciele klas podziękowali dyrekcji: pani Bogumile Olbryś oraz paniom wicedyrektor: Sylwii E. Makowskiej i Joannie Norowskiej, nauczycielom - za okazane serce, wsparcie, wspaniałą atmosferę panującą w szkole oraz merytoryczne przygotowanie do następnego etapu kształcenia.

Kolegów z IV klas w imieniu całej społeczności „Wety” pożegnali uczniowie klas III, apelując, aby w życiu sięgali po to, co największe i najpiękniejsze.