Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie OGRODNIK - NOWOŚĆ

Szkoła Branżowa I stopnia w zawodzie OGRODNIK

- nauka trwa 3 lata,

-edukacja kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe

oraz zdobyciem

DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Kształcenie obejmuje:

- przedmioty ogólnokształcące,

- przedmioty zawodowe,

- ciekawe praktyki zawodowe na terenie szkoły i w firmach partnerskich


Przygotowanie zawodowe

Kształcenie w zawodzie ogrodnika ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego i fachowego obsadzania i utrzymywania ogrodów, parków i trawników oraz produkcji roślin – zarówno w gruncie, jak i pod osłonami. Przedmiotem produkcji mogą być warzywa, owoce, rośliny ozdobne, grzyby jadalne uprawiane w gruncie i pod osłonami.

Ogrodnik terenów zielonych współpracuje z zespołem specjalistów, min. z architektami, technikami, operatorami maszyn oraz robotnikami ogrodniczymi. Choć jego czynności są w dużym stopniu zrutynizowane, ostateczny efekt zależy od poczucia estetyki, staranności i rzetelności ogrodnika. Sadząc ozdobne rośliny, drzewa i krzewy, urządzając kwietniki i klomby, zakładając ogrody skalne, zostawia wizytówkę swego przedsiębiorstwa.

Cechy charakteru ogrodnika

Osoby myślące o tym zawodzie powinny zastanowić się nad kilkoma cechami osobowości, których posiadanie znacznie przyczyni się do ich sukcesu i satysfakcji w zawodzie ogrodnika. Wśród nich należy wymienić:

• Zamiłowanie do przyrody;
• Wiedza ogrodnicza;
• Wrażliwość estetyczna;
• Pracowitość (gotowość na pracę fizyczną);
• Systematyczność.

Ogrodnik będzie przygotowany do:

 • sadzenia drzew, krzewów, roślin ozdobnych, wysiewania trawy;
 • wykonania konstrukcji pod rośliny, ustalenia miejsc ich sadzenia;
 • przygotowania ścieżek, chodników, ścianek, ogrodów skalnych, oczek wodnych, płotków itp.;
 • przygotowania podłoży do nasadzeń;
 • sprawdzania stanu zdrowia roślin i drzew, usuwania chwastów, szkodników;
 • nawożenia i ochrony roślin;
 • przycinania roślin i umieszczania podpór,
 • koszenia trawników,
 • rozmnażania roślin z nasion lub wegetatywnie,
 • instalowania, obsługiwania sprzętu nawadniającego;
 • doradzania klientom w zakresie utrzymania ogrodu.

Gwarantujemy, że w naszej szkole absolwent otrzyma odpowiedni zasób wiedzy ogólnej i zawodowej, który daje podstawę do podjęcia pracy, jak również możliwość szybkiego przekwalifikowania się w różnych sytuacjach życiowych.

Perspektywy zawodowe

Absolwenci mogą pracować w:

 • przedsiębiorstwach ogrodniczych zajmujących się uprawą warzyw, roślin sadowniczych i ozdobnych;
 • gospodarstwach ekologicznych;
 • szkółkach;
 • zakładach konserwacji terenów zielonych;
 • firmach zajmujących się projektowaniem, zakładaniem ogrodów i pielęgnacją ogrodów.

Informacje dodatkowe:

 • posiadamy nowoczesną bazę dydaktyczna;
 • bierzemy udział w licznych wystawach na szczeblu szkolnym i lokalnym;
 • w ramach zajęć organizowane są wycieczki dydaktyczne, podczas których młodzież poznaje różnorodność ogrodów .