Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Nasze działania

W jakim celu zostało powołane i kto do niego należy?

SKC zostało powołane 30.10.2009 roku. Członkami koła są uczniowie wszystkich klas, którzy pracują pod czujnym okiem opiekuna. Celem działania koła jest wspieranie duchowego i intelektualnego rozwoju młodego człowieka, praca charytatywna, niesienie pomocy ludziom potrzebującym.

Praca w kole uczy bezinteresownego poświęcenia siebie innym, uwrażliwia na ludzką biedę, wskazuje wartości, które są ważne w życiu człowieka, rozwija poczucie odpowiedzialności za losy drugiego człowieka, wzmacnia postawy altruistyczne.

Nasze działania:

- akcje charytatywne

 • Od dnia założenia bierzemy udział w zbiórkach żywności przeprowadzanych w sklepach organizowanych przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej,
 • Każdego roku włączamy się w działania związane z „Jałmużną wielkopostną”,
 • Od trzech lat organizujemy zbiórki żywności w szkole i przygotowujemy bożonarodzeniowe paczki świąteczne dla rodzin uczniów naszej szkoły,
 • Zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy dwie zbiórki żywności dla Hospicjum Św. Ducha w Łomży,
 • Zorganizowaliśmy zbiórkę żywności dla Domu Samotnej Matki w Niełowicach.

- Od początku działalności koła bierzemy udział w różnych uroczystościach:

 • Dwudziestolecie działalności Caritas Diecezji Łomżyńskiej,
 • Międzynarodowe Dni Wolontariusza organizowane każdego roku przez CDŁ,
 • Gala projektu „Nasze inspiracje i kreatywności” – otrzymaliśmy podziękowanie z Caritas oraz Kuratora Oświaty,
 • Dwudziestopięciolecie CDŁ – otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo J. E. Biskupa Łomżyńskiego Janusza Stepnowskiego,
 • W 2016 roku zorganizowaliśmy Bal Charytatywny w ZSW i O Nr 7.

- Bierzemy udział w kwestach i zbiórkach środków do puszek z przeznaczeniem dla osób chorych
i niepełnosprawnych:

 • Od 2010 roku Bożonarodzeniowy Dar Serca – 8 razy,
 • Kwesta dla Hospicjum Św. Ducha w Łomży – 3 razy,
 • w latach 2015/16 i 2016/17 – Kilometry Dobra – w ramach tej akcji wzięliśmy udział w:
 • dwóch kwestach w parafii Św. Michała Archanioła w Łomży,
 • jarmarku wielkanocnym,
 • finale akcji w Ptakach – festyn rodzinny
 • zorganizowaliśmy we współpracy z zespołem technologów i społeczności szkolnej: wariacje naleśnikowe, kwesty w szkole.

- Rozwojowi duchowemu i zdobywaniu wiedzy religijnej służą konkursy, w których bierzemy udział i osiągamy sukcesy:

 • „Głos Ojca Pio – 125 rocznica urodzin” – zajęliśmy IV miejsce w diecezji,
 • Olimpiada Teologii Katolickiej – udział,
 • „Dzieci Fatimy – Powiernikami Królowej Różańca” – zajęliśmy III miejsce,
 • Ogólnopolski Konkurs Biblijny – V miejsce w diecezji,
 • „Św. Rita – Róża w ogrodzie Jezusa” – w kategorii muzycznej zajęliśmy I i III miejsce soliści i zespół, w kategorii wiedzy na temat życia i działalności św. Rity – II miejsce,
 • „Św. Antoni – płomienne serce i promienne życie” – w kategorii muzycznej soliści – I i II, miejsce, zespół – II miejsce, w kategorii wiedzy na temat życia i działalności św. Antoniego III miejsce.

- Wolontariusze SKC odwiedzają chore dzieci w szpitalu łomżyńskim z okazji Światowego Dnia Chorego oraz obdarowują je maskotkami i zabawkami zebranymi w czasie Balu charytatywnego.

Lucyna Przychodzeń opiekun koła