Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Technik pszczelarz - to zawód dla Ciebie NOWOŚĆ

Wiadomości ogólne

Pszczelarstwo należy do intensywnie rozwijającej się gałęzi rolniczej w naszym kraju. Technicy pszczelarze należą do grupy poszukiwanych specjalistów, a rynek pracy oczekuje na profesjonalnych pszczelarzy, których zaangażowanie przyczyni się do podniesienia opłacalności gospodarstw pasiecznych. Osoby przedsiębiorcze mogą tworzyć własne rodzinne gospodarstwa pasieczne i rolnicze. Do typowych zadań zawodowych pszczelarza należą: chów i hodowla pszczół, produkcja miodu i innych produktów pszczelich, marketing i sprzedaż produktów i usług.

Jako technik pszczelarz możesz np.:

- podejmować pracę w firmach specjalizujących się w produkcji i przetwarzaniu miodu oraz innych produktów pszczelich (wosk, propolis, mleczko pszczele),

- prowadzić działalność gospodarczą - własną pasiekę lub indywidualne gospodarstwo rolne,

- jako osoba posiadająca wykształcenie rolnicze możesz ubiegać się o dofinansowania z programów unijnych np. na zakup ziemi lub maszyn,

- mieć wpływ na poprawę jakości środowiska, zwiększenie produkcji żywności – pszczoła to niezwykle pożyteczne i mało poznane stworzenie,

- rozwijać swoje zainteresowania biologiczne, techniczne i kulinarne.

Egzaminy zawodowe i przedmioty kształcenia

W czasie pięcioletniej nauki w naszej szkole przygotujesz się do egzaminów zawodowych obejmujących dwie kwalifikację

ROL.03. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej – egzamin klasa III.
Przedmioty kształcenia:
* Produkcja roślinna
* Hodowla pszczół
* Gospodarka pasieczna
*Technologia produktów pszczelich
* Pożytki pszczele
* Ekonomika produkcji roślinnej i pszczelarskiej
* Język obcy zawodowy
* Prowadzenie produkcji rolniczej
* Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

ROL.09. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej – egzamin klasa V

Przedmioty kształcenia
*
Przepisy ruchu drogowego
* Język obcy zawodowy
* Organizacja produkcji roślinnej
* Organizacja produkcji pszczelarskiej
* Zarządzanie gospodarstwem rolniczym i pszczelarskim
* Organizacja produkcji roślinnej i pszczelarskiej
* Praktyka zawodowa

Kiedy pszczoła zniknie z powierzchni Ziemi, człowiekowi pozostaną już tylko cztery lata życia. Skoro nie będzie pszczół, nie będzie też zapylania. Zabraknie więc roślin, potem zwierząt, wreszcie przyjdzie kolej na człowieka…

Charles Darwin

Przemyśl te słowa i zapisz się już dziś do WETY !