Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA Przetwórca mięsa

  • w zawodzie wyodrębniono

kwalifikację SPC.04. Produkcja przetworów mięsnych i tłuszczowych

  • w dalszym procesie kształcenia uczeń może uzyskać dyplom zawodowy technik technologii żywności po potwierdzeniu kwalifikacji SPC.07.Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz po uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.
  • nauka trwa 3 lata

Szkoła przygotuje do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  • dokonywanie rozbioru tusz zwierząt rzeźnych oraz wykrawanie mięsa,
  • magazynowanie i przygotowywanie mięsa do dystrybucji,
  • obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w przetwórstwie mięsa,
  • wykonywanie prac związanych z produkcją przetworów mięsnych i tłuszczowych,
  • magazynowanie i przygotowywanie przetworów mięsnych i tłuszczowych do dystrybucji.

W pracowni technologicznej poznasz tajniki produkcji wędzonek, kiełbas i wyrobów garmażeryjnych.

Zajęcia praktyczne będą odbywały się w szkolnej pracowni technologicznej oraz u pracodawców w zakładach przetwórstwa mięsnego.