Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

ZAPRASZAMY NA FESTYN PUPILE WETY