Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

Festyn Pupile WETY 2021