Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 2022

„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą – nauczać.”

Mark Twein

14 października obchodzimy Dzień Edukacji Narodowej, który upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, utworzonej z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i powołanej przez Sejm Rozbiorowy w 1773 roku.

W przeddzień święta w naszej szkole odbył się apel, który przygotowali uczniowie klas 3d i 3hi wraz z wychowawcami panią Eweliną Karpińską – Siwek i panią Joanną Włostowską. Uroczystość rozpoczęła się od przemówienia Pani Dyrektor Bogumiły Olbryś, która przywitała wszystkich zebranych, podkreślając, że ,,Bycie nauczycielem wymaga wyjątkowych predyspozycji i wysokich kompetencji, że uczyć, to znaczy być czułym i silnym, zachęcać i chwalić, kochać tych, którzy na tobie polegają. Uczyć, to znaczy wierzyć w to, czego się uczy i wierzyć w tych, których się uczy”.

Okazją do wyrażenia uznania za zaangażowanie i podejmowane działań było wręczenie nauczycielom nagród.