Zespół Szkół Weterynaryjnych
i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży

CERTYFIKOWANE SZKOLENIE DLA UCZNIÓW KIERUNKU TECHNIK AGROBIZNESU

Uczniowie Zespołu Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących Nr 7 w Łomży, kształcący się na kierunku technik agrobiznesu, mieli możliwość wzięcia udziału w dwóch certyfikowanych szkoleniach.

Szkolenia zrealizowane zostały z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: „Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Na pierwszym szkoleniu „Rolnictwo ekologiczne” uczniowie zgłębiali wiedzę na temat produkcji ekologicznej, która jest szansą polskiego rolnictwa. Poznali zewnętrzne środki do produkcji w rolnictwie ekologicznym, podstawy prawne rolnictwa ekologicznego w świetle prawa UE i prawa polskiego. Dowiedzieli się, jaka jest opłacalność produkcji ekologicznej, kalkulacja dochodów z upraw ekologicznych wraz z dopłatami ARiMR, jakie są źródła wsparcia finansowego procesu przestawiania gospodarstwa konwencjonalnego na produkcję ekologiczną. Uczniowie odwiedzili przedsiębiorstwo nastawione na produkcję ekologiczną.

Drugie szkolenie było na temat przydatności odmian soi do upraw w warunkach glebowo - klimatycznych na obszarze Polski i ich wykorzystanie w przetwórstwie paszowym. Uczniowie poznali wymagania klimatyczne i glebowe do uprawy soi i jej walory, wymagania jakościowe i jej ochronę, zasady agrotechniki, listy odmian zalecanych do uprawy na obszarze poszczególnych województw. Uczniowie po części teoretycznej byli z wizytą na poletku doświadczalnym z soją w Centralnym Ośrodku Badania Odmian Roślin Uprawnych , Zakładzie Doświadczalnym Oceny Odmian w Marianowie.